Main Menu

Variabilné siatie umožňuje zvýšiť výnosy premenlivou hustotou výsevku podľa jednotlivých produkčných zón a ich produkčných možností. Skúsenosti z praxe hovoria úplne jasne, že optimálna voľba výsevku podľa výnosnosti produkčnej zóny má významný vplyv na výnos aj optimalizáciu nákladov na osivo.

SeckaVariabilné siatie je jedno z pokročilejších odvetví variabilných aplikácií. Aj v tomto roku sme s našimi zákazníkmi vykonávali niekoľko pokusov s variabilným siatím jarnom jačmeni, ozimnej pšenici i kukurici. V prípade variabilnej siatia pšenice či jačmeňa bola zvolená stratégia, kedy sa do oblastí s vysokým výnosovým potenciálom bolo osivo seje s menšou hustotou, v oblastiach s nižším výnosovým potenciálom naopak s vyššou hustotou. Menšia hustota výsevku v lepších oblastiach znamená viac priestoru na odnožovanie a zníženie konkurencie jedincov, v oblastiach s horším potenciálom zase viac jedincov zvyšuje výnos - rastliny toľko neodnožujú, vyživujú hlavne hlavný klas a nedochádza tak k nadmernému schodu odnožou vplyvom stresu. Variabilné siatie je nutné podporiť variabilným hnojením, ktoré dodá potrebné živiny tam, kde sú potrebné, a prispieva k zvýšeniu výnosu. Bežné je už aj variabilné siatie kukurice, ktoré pomáha k zvýšeniu produkcie biomasy lepším využitom výnosového potenciálu bežných produkčných zón, do zón s vyšším výnosovým potenciálom sa výsevok zvyšuje, v horších zónach naopak znižuje.