Main Menu

Variabilné siatie umožňuje zvýšiť výnosy premenlivou hustotou výsevku podľa jednotlivých produkčných zón a ich produkčných možností. Skúsenosti z praxe hovoria úplne jasne, že optimálna voľba výsevku podľa výnosnosti produkčnej zóny má významný vplyv na výnos aj optimalizáciu nákladov na osivo.

SeckaVariabilné siatie je jedno z pokročilejších odvetví variabilných aplikácií. V tomto roku naši zákazníci vykonávali niekoľko pokusov s variabilnou sejbou jarného jačmeňa či ozimnej pšenice. Pri zadaní vychádzali z toho, že do oblastí s vysokým výnosovým potenciálom sa semená zasiali s menšou hustotou, do oblastí s nižším výnosovým potenciálom naopak s vyššou hustotou. Menšia hustota výsevku v lepších oblastiach znamenala viac priestoru pre odnožovanie a zníženie konkurencie jedincov, v oblastiach s horším potenciálom zase viac jedincov zvýšilo výnos. V súvislosti s variabilnou sejbou je vždy dobré využiť aj variabilné hnojenie, ktoré dodá potrebné živiny tam, kde sú potrebné, a prispieva k zvýšeniu výnosu. Bežné je variabilné siatie kukurice, ktoré pomáha k zvýšeniu produkcie biomasy lepším využitím výnosového potenciálu bežných produkčných zón. Technológia variabilného siatia je v zahraničí už niekoľko rokov hojne s úspechom využívaná, napríklad vo Veľkej Británii bolo v sezóne 2018/19 75% všetkých plôch ozimnej pšenice zasiate variabilne. Zvýšenie výnosu až o 10%.