Main Menu

Variabilní setí umožňuje zvýšit výnosy proměnlivou hustotou výsevku podle jednotlivých produkčních zón a jejich produkčních možností. Zkušenosti z praxe hovoří zcela jasně, že optimální volba výsevku dle výnosnosti produkční zóny má významný vliv na výnos i optimalizaci nákladů na osivo.

Precizní zemědělství zohledňuje jednotlivé výnosové zóny na pozemku nikoli jen pro aplikaci hnojiv, ale také pro zakládání porostů. Technologie postoupily dopředu, moderní secí stroje umí klínovat, vypínat jednotlivé botky a samozřejmě měnit aplikovaný výsevek v závislosti na aktuální poloze stroje. Pokud je stroj vybavený zásobníkem na druhý produkt, je možné nahrát dvě předpisové mapy - jednu pro vlastní setí a druhou pro tzv. hnojení pod patu, tj. s nejlepší dostupností živin pro vzcházení semen.

Co tedy je variabilní setí? Variabilní setí je změna hodnoty výsevku v závislosti na produkční zóně a jejích produkčních možnostech. Optimální volba výsevku podle výnosnosti dané zóny má významný vliv na výnos i optimalizaci nákladů na osivo.

 

Dvě strategie pro variabilní setí

Obiloviny

14

Vyšší hustota výsevku v zónách s nižším výnosovým potenciálem omezuje prostor rostlin, které tak díky vyšší konkurenci ostatních nevytvářejí tolik odnoží a směřují živiny i vodu do hlavního klasu. V případě stresu tak nedochází k redukci odnoží, které není rostlina schopná udržet. Hustší výsevek vede ke zvýšení počtu plně vyvinutých klasů v porostu

Tzv. odnožovací strategie doporučuje snížit výsevek v zónách s dlouhodobě vyšším výnosovým potenciálem. Vychází se z předpokladu, že v těchto částech polí nižší výsevek poskytuje jednotlivým rostlinám dostatek prostoru pro vytváření odnoží. Díky vyššímu výnosovému potenciálu (a většinou tedy i lepší dostupnosti vody v suchých obdobích) bývají rostliny schopné většinu odnoží udržet, a tím i zvýšit celkový výnos.

 

Kukuřice

14

V případě kukuřice se postupuje opačným způbobem. Vysokovýnosové zóny mohou díky svým půdním vlastnostem vyživit větší množství rostlin na daném místě. Hustší výsevek tedy vede ke zvýšení počtu rostlin i palic v porostu. Nízkovýnosové zóny většinou nejsou schopny vyživit více rostlin, než  odpovídá jejich potenciálu a rostliny bývají v těchto zónách nedostatečně vzrostlé. Nižší výsevek poskytuje dostatek prostoru a živin pro růst rostlin, které pak dorůstají do běžné výšky s běžným počtem vyvinutých palic. Nižší výsevek tak vede ke zvýšení počtu plně vyvinutých rostlin v zónách s nižším výnosovým potenciálem.

Při stanovení variability výsevku se vždy přihlíží k charakteristice odrůdy, termínu výsevu, místním podmínkám, atd. Konečná volba nastavení strategie je vždy v rukou agronoma.

 

Variabilní setí již vyzkoušelo mnoho našich klientů, výsledky zpracovaných studií naleznete na tomto odkazu.

 

Zajímají Vás variabilní aplikace a chcete se dozvědět, jak byste mohli zvýšit výnosy na vaší farmě? Neváhejte nás kontakovat!