Main Menu

Pro našich zákazníkov sme pripravili portál Varistar, na ktorom sú uložené všetky dáta týkajúce sa danej farmy a ktorý je neustále doplňovaný o nové komponenty a funkcie.
Pôvodným účelom Portálu bolo zobrazovanie mapových podkladov - aplikačných máp, máp výnosového potenciálu, analýzy Smart Scouting alebo satelitných snímkou. Postupom času sa však Portál rozrástol o mnoho ďalších funkcií, ako je tvorba aplikačných máp a ich online prenos do aplikačnej techniky, analýza historických výnosov alebo napríklad plán hnojenia

Po prihlásení do Portálu klienti získajú predpoveď počasia, informácie o aktuálnych výstrahách z webu agrorisk.cz, aktuálne situácie podľa meteoradaru a dáta týkajúce sa prevádzaných aplikácií. Tuto úvodní obrazovku je možné meniť podľa preferencií užívateľa.

Rychlý přeheld
Užívateľské prostredie portálu je veľmi intuitívne tak, aby bol Portál agronómami naozaj využívaný. Tvorba aplikačných máp a ich prenesenie do techniky je otázkou niekoľko málo minút. Video popisujúce prípravu mapy na hnojenie môžete nájsť na tomto odkazu.

Tvorba zakázky

 

Portál slúži ako výborný zdroj informácií a spätná väzba pro agronóma. Ten môže na základe vývoja mareného stavu porastu voliť stratégiu aplikácie, prípadne vytipovať problémové zóny pro lokálny prieskum v teréne. Na základe prevedených aplikácií a ich výsledkov je jednoduché hodnotiť prínosy jednotlivých pestovateľských zásahov a upravovať ich charakter pre budúce aplikácie. Všetky dáta sú v portály trvale ukladané a teda ľahko sa dajú vrátiť pre akékoľvek informácie z histórie.

RVP

 

Dáta v poľnohospodárstve sú zaťažené vysokou mierou chybovosti. Všetky informácie je potrebné od takýchto chýb čistiť, nedá sa využiť jeden algoritmus, ktorý by postupoval vždy rovnako. Pro správne vyhodnotenie je treba dodatočné posúdenie výstupov s odborníkom. Na trhu existuje množstvo portálov a automatizovaných systémov, ktoré automatické spracovanie využívajú, ale validita týchto dát a ich prínos býva veľmi nízka. Náš prístup je taký, že partnerom pre Vás nie je počítač, ale človek, ktorý sa stará o Vaše dáta a konzultuje s Vami celou problematiku variabilných aplikácií.


Súčasťou nášho portálu je portál aktuálnych satelitných dát. Satelitný portál ponúka nepreberné množstvo možností, ako zobrazovať a analyzovať informácie o honoch. Náš satelitný portál integruje kompletné databázy všetkých snímkou nasnímaných satelitnými konštaláciami PlanetScope (s rozlíšením 3x3 m), Landsat 8 a Sentinel 2 za celú dobu ich existencie - máte teda k dispozícii pohlaď na Vaše pole niekoľko rokov spätne.


Satelitný portál ponúka mnoho rôznych vegetačných indexov, ktoré je možné v prehliadači zobraziť, nie je teda nutné sa držať len najznámejšieho NDVI (normalizovaný vegetačný index). Je možné využiť zobrazenie indexu EVI (enhanced vegetation index) - vylepšený vegetačný index, ktorý je vhodné použiť najme v podlejších vegetačných fázach, keď už NDVI neposkytuje dostatočné rozlíšenie najlepších zón a indexu LAI (leaf area index) - index listovej plochy. Je možné ho definovať ako listovou plochu vyskytujúcu sa nad určitou jednotkou povrchu pôdy. Teda LAI = celková listová plocha v m2/ pôdorysná plocha 1 m2. V portálu je preddefinovaných väčšie množstvo paliet a nastavení, aby bolo možno efektívne získavať kontrastné zobrazenie pre aký koľvek porast.

 


Smart Scouting

Smart Scouting je jedným z najdôležitejších nástrojov, ktoré naši klienti získajú. Analýza SmartScouting vyhodnocuje aktuálne satelitní dáta oproti dlhodobému normálu a identifikuje rizikové zóny z hľadiska vývoja vegetácie. Delí produkčné zóny do 3 skupín: pod 90% dlhodobého normálu (problémové miesta), 90-110% dlhodobého normálu a nad 110% dlhodobého normálu (potenciálne rizikové zóny z hľadiska napr. vysokého zaplevelenia).


Smart Scouting pomáha agronómovi vyhľadávať miesta, ktoré stoja za jeho pozornosť a ktoré by mal navštíviť. Smart Scouting teda nehovorí, čo presne sa v danom mieste deje, to nie je možné na diaľku zistiť. Zóny, kde sa nedarí, môžu byť napadnuté nejakou chorobou či škodcom, mohlo dôjsť k väčšiemu poškodeniu porastu zverou, atď., zóny, kde sa darí nadpriemerne, môžu byť vynikajúce, ale môžu naopak napríklad vykazovať zvýšenú mieru zaplavenia. Preto úloha agronóma vo vyhodnotení podkladov Smart Scoutingu je nezastupiteľná.


Smart Scouting je však najdôležitejším nástrojom pre optimalizáciu variabilných aplikácií. Vďaka novému Satelitnému portálu je možno sledovať dynamiku vývoja porastu v jednotlivých produkčných zónach, hlavne s prihliadnutím k prevedeným variabilným aplikáciám a ich pestovateľskej odozve v každé zóne. Je to jediný nástroj na trhu, ktorý toto umožňuje a tým poskytuje spätnú väzbu k nasadeniu a následnej optimalizácii variabilných aplikácií do budúcna. Analýzu je možné vygenerovať aj pre minulé roky a porovnávať vývoj jednotlivých pôdnych blokov aj medziročne.

SmartScouting clanek

Pokiaľ máte záujem o nezáväznú konzultáciu, kontaktujte nášho obchodného zástupcu alebo vyplňte krátky formulár a my sa vám ozveme späť.