Main Menu

1. Zber dát

Sber datPrvým krokom procesu variabilnej aplikácie so systémom Varistar je získavanie dlhodobých aj aktuálnych dát o vegetácii na vybraných honoch. Základným zdrojom pre systém Varistar je rozsiahla databáza vysokokvalitných historických satelitných snímok zo sústavy PlanetScope. Satelitné snímky, ktoré poskytujú informácie o stave vegetácie, sú k dispozícii s dlhoročnou históriou a rozlíšením 3x3 metre, čo je viac ako 10-krát viac ako bežne dostupné satelitné snímky.

Zo satelitných snímok, informácií o osevných plánoch, termínoch zberu a výnosoch za posledných desať rokov sú spracované mapy relatívneho výnosového potenciálu, ktoré pozemky rozdeľujú do jednotlivých produkčných zón. Precízne spracovanie a dôkladná kontrola máp relatívneho výnosového potenciálu sú zásadné pre správne fungovanie celého systému. Mapy preto vždy dôkladne prechádzame a validujeme s klientmi, aby presne zodpovedali stavu ich honov a prinášali tak najlepšie možné výsledky.

Vďaka využitiu informácií z konštelácie PlanetScope sme schopní získať aktuálne snímky takmer na dennej báze, samozrejme v závislosti od oblačnosti. Pre elimináciu oblačnosti využívame unikátnu technológiu skladania snímok a k týmto snímkam pridávame ďalšie dostupné informácie. Aplikačné mapy pripravené na základe máp relatívneho výnosového potenciálu je možné doplniť informáciami o aktuálnom stave porastu. Ich kombináciou získame spoľahlivý podklad na variabilnú aplikáciu.

Dôležitými zdrojmi dát sú tiež pôdne rozbory, rozbory rastlín, dáta z výnosomerov kombajnov, meranie pôdnej vodivosti a ďalšie agrotechnické informácie či dáta z poľnohospodárskej techniky. Pôdne rozbory, či už ide o analýzy vypracované na zákazku, alebo dáta z ASPP (Agrochemické skúšanie poľnohospodárskej pôdy, ktoré vykonáva ÚKSÚP) sú veľmi dôležitým podkladom pre zásobné hnojenie.

Chceme vždy využiť maximum dostupných údajov o vašich poliach, aby sme dosiahli maximálnu presnosť výsledných aplikácií.

 

2. Spracovanie dát

Zpracovani datPo starostlivom spracovaní a validácii máp relatívneho výnosového potenciálu sa môže prejsť k samotnému využívaniu systému. Každý agronóm je pánom svojho poľa, preto je každá aplikácia pripravovaná individuálne podľa požiadaviek agronóma na základe jeho agrotechnických vedomostí, požiadaviek a skúseností. Tieto informácie sú odovzdávané v jednoduchej a zrozumiteľnej forme a na základe týchto podkladov sú pripravené aplikačné mapy. Do aplikačných máp je možné napríklad aj zahrnúť požiadavky na ochranné pásma a ďalšie špecifiká.

Satelitné snímky a ďalšie polohopisné informácie však systém Varistar nevyužíva počas sezóny len na prípravu aplikačných máp, ale napríklad tiež na overenie správnosti aplikácie a na vyhľadávanie potenciálne rizikových miest - tzv. Smart Scouting. Analýza Smart Scouting je k dispozícii na našom portáli Varistar.

Na základe pôdnych rozborov a mapy relatívneho výnosového potenciálu je možné spracovať a pripraviť aplikačnú mapu pre zásobné hnojenie, pri využití dát pôdnej vodivosti je možné pripraviť podklady pre variabilné spracovanie pôdy.

Ďalšie informácie (výnosomery, rozbory rastlín a pod.) sa používajú na overenie zvolenej stratégie a kvantifikáciu prínosov a na kontinuálne vylepšovanie podkladových dát (najmä máp RVP) a tým aj na dlhodobé zvyšovanie Vášho zisku.

 

 

3. Riadenie aplikácie

Rizeni aplikace

Systém Varistar umožňuje prepojenie s pestrou škálou rozmetávačov, postrekovačov a sejačiek väčšiny významných výrobcov, ako je napr. Amazone, Bogballe, Fieldstar, Horsch, Kuhn, Kverneland, RDS, Vicon, Väderstad a ďalšie. Systém Varistar je zostavený tak, aby bol ekonomicky dostupný pre bežné farmy bez veľkých investícií, a preto pokrýva nielen najnovšiu aplikačnú techniku, ale veľakrát je schopný využiť aj viac ako 15 rokov staré stroje tak, aby vykonávali variabilné aplikácie. Kompatibilita systému Varistar s technikou našich klientov je vždy posudzovaná individuálne, aby sa našlo technicky i ekonomicky vhodné riešenie.

Spracované aplikačné mapy systém na diaľku a bezobslužne nahrá do terminálu aplikačného zariadenia. Systém Varistar používa aplikačné terminály, ktoré sú nastavené tak, aby vyžadovali minimálny zásah obsluhy pri prebiehajúcej aplikácii. V prípade problému počas aplikácie je možné prevziať obrazovku terminálu z nášho call centra a zabezpečiť nápravu a pokračovanie aplikácie bez zbytočných prestojov. Po ukončení aplikácie sa nasnímané dáta z terminálu stiahnu a zabezpečí sa ich spracovanie, zrozumiteľná interpretácia pre Vás a predovšetkým ich využitie do budúcna na zvyšovanie zisku Vašej farmy.