Main Menu

Variabilní aplikaci lze využít i v oblasti přípravků na ochranu rostlin. V tomto případě se jedná o využtí například pro morforegulaci (variabilní či selektivní aplikace) či aplikaci různých druhů fungicidů v rámci jednoho honu (selektivní aplikace). Náročnost těchto aplikací je vyšší, ale o to zajímavější je jejich přínos, jak v úspoře vlastních přípravků, tak ve výnosové odezvě. Například snížením dávky morforegulátoru v horších zónách lze dosáhnout významného zvýšení výnosu.

Jeden z našich zákazníků například využil možnost variabilní aplikace morforegulátoru. Na základě množství variabilně aplikovaného dusíku si nechal zpracovat aplikační mapu morforegulátoru tak, aby byl aplikován v plné dávce pouze v místech, která byla hnojena více, na zbytek honu se použila významně nižší dávka (světle modrá místa na levém obrázkou jsou ta, kde bylo aplikováno více dusíku, modrá místa na pravém obrázku jsou místa, kde byl aplikován morforegulátor ve vyšší dávce). Výsledkem byl vyrovnaný porost a úspora za přípravky na ochranu rostlin. Největším přínosem však byl výrazný nárůst výnosu ve slabších oblastech honu, kde morforegulátor dále nezvyšoval depresi porostu.

Dusik a morforegulace